Søk Rødliste Med rammer

ArtJuncus albidus

hvitfrytle kvitfrytle vilgesgiilu

Artsnavn

Juncus albidus
Hoffm.
Synonym for Luzula luzuloides

Kart