Søk Rødliste Med rammer

ArtLysimachia ciliata

nikkefredløs nikkefredlaus

Artsnavn

Lysimachia ciliata
L.

Kart