Søk Rødliste Med rammer

ArtLysimachia nemorum

skogfredløs skogfredlaus

Artsnavn

Lysimachia nemorum
L.

Kart