Søk Rødliste Med rammer

ArtLysimachia vulgaris

fredløs fredlaus gáddečuovgi

Artsnavn

Lysimachia vulgaris
L.

Kart