Søk Rødliste Med rammer

Lav

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

267

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Alectoria sarmentosa gubbeskjegg NT A2c+3c+4c B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Arctocetraria andrejevii polarskjerpe EN D1 A PåH Kjent Lav
Asahinea chrysantha finnmarkslav VU D1 Ky A PåH Kjent Lav
Bacidia absistens rognelundlav NT D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Bacidia biatorina kastanjelundlav VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Bacidia laurocerasi edellundlav VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Bacidia rosella rosa lundlav CR D1 S PåH Kjent Lav
Bacidina inundata bekkelundlav NT A2c+3c+4c; C1; D1 Fl PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Biatora fallax skjellknopplav NT D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Biatora hypophaea blåknopplav VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Biatora pontica tyrkerknopplav EN D1 S PåH Kjent Lav
Biatoridium monasteriense klosterlav NT A2c+3c+4c; C1 S K PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Bryoria bicolor kort trollskjegg NT A2c+3c+4c B S Fo Kl PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Bryoria nadvornikiana sprikeskjegg NT A2c+3c+4c B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Bryoria nitidula lappskjegg NT D1 A PåH Kjent Lav
Bryoria smithii piggtrollskjegg VU C1; D1 B S Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Bryoria tenuis langt trollskjegg VU C1 B S Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Cetrelia olivetorum praktlav tussepraktlav trollpraktlav VU A4c; C1 S K Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Chaenotheca cinerea huldrenål EN D1 B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Chaenotheca gracilenta hvithodenål NT A2c+3c+4c; D1 B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Chaenotheca gracillima langnål NT A2c+3c+4c; C1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Chaenotheca hispidula smalhodenål EN D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Chaenotheca hygrophila sumphodenål EN D1 S PåH Kjent Lav
Chaenotheca laevigata taiganål VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Chaenotheca phaeocephala stautnål VU A4c; C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Chaenotheca sphaerocephala rundhodenål EN D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Cliostomum corrugatum CR D1 S PåH Kjent Kjent Lav
Cliostomum leprosum meldråpelav VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Coccotrema citrinescens iglolav NT B1b(ii,iii,iv,v)+2b(ii,iii,iv,v); D1 B S PåH Kjent Kjent Lav
Dactylina ramulosa fingerlav VU D1+2 A PåH Kjent Lav
Evernia divaricata mjuktjafs VU A2ac+3c+4c; C1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Evernia mesomorpha gryntjafs NT A2c+3c+4c; C1 B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Flavoparmelia caperata eikelav stor eikelav NT A3c B S K Ko PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Glypholecia scabra kalkskjold EN D1 B K PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Gomphillus calycioides CR D1 S PåH Kjent Lav
Graphis elegans kystskriftlav VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Gyalidea asteriscus CR D1 B K PåH Kjent Lav
Hypotrachyna laevigata grå buktkrinslav EN C1; D1 B S PåH Fo Kjent Kjent Kjent Lav
Hypotrachyna sinuosa gul buktkrinslav EN D1 S PåH Fo Kl Kjent Kjent Lav
Lecania turicensis CR D1 B MF Kjent Lav
Letharia vulpina ulvelav VU A4c; C1 S MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Lobothallia alphoplaca praktskiferlav EN D1 B Ukj Kjent Lav
Lobothallia melanaspis bekkeskiferlav NT A2c+3c+4c; D1 Fl PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Lobothallia praeradiosa steppeskiferlav VU D1 B PåH Kjent Lav
Lobothallia radiosa kalkskiferlav VU D1 B PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Melanohalea elegantula kystbrunlav VU C1; D1 S Ko PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Melanohalea laciniatula sørlandslav EN C1; D1 Ko PåH Fo Kjent Lav
Menegazzia subsimilis kystskoddelav EN D1 S PåH Kjent Kjent Lav
Menegazzia terebrata skoddelav VU C1 B S K SA PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Microcalicium ahlneri rotnål NT D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Neofuscelia verruculifera stiftskjærgårdslav NT A2c+3c+4c B K PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Parmotrema arnoldii stor praktkrinslav CR D1 S Fo Kl PåH Kjent Lav
Parmotrema chinense liten praktkrinslav VU C1; D1 B S PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Parmotrema crinitum hårkrinslav EN A2ac+3c+4c; C1; D1 B S PåH Fo Kl Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Petractis clausa kalkstjerne EN D1 B Kjent Kjent Kjent Lav
Petractis hypoleuca CR D1 B Kjent Lav
Phlyctis agelaea øyekrittlav VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Punctelia stictica brun punktlav VU C1 B K Ko PåH Kjent Kjent Lav
Punctelia subrudecta grå punktlav EN A2ac+3c+4c; C1; D1 K Ko In MF PåH Fo Kl Kjent Kjent Kjent Lav
Punctelia ulophylla randpunktlav CR D1 S Ko PåH Fo Lav
Ramalina canariensis sørlandsragg CR D1 S PåH Kjent Lav
Ramalina dilacerata småragg EN C1; D1 S SA PåH Kjent Lav
Ramalina elegans narreskålragg CR A2c+3c+4c; D1 S PåH Lav
Ramalina obtusata hjelmragg CR D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Ramalina sinensis flatragg NT A2c+3c+4c; C1 S SA PåH Fo Kl Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Ramalina thrausta trådragg VU A2ac S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Sclerophora amabilis praktdoggnål EN D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Sclerophora coniophaea rustdoggnål NT D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Sclerophora farinacea blådoggnål VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Sclerophora pallida bleikdoggnål NT A2c+3c+4c; C1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Sclerophora peronella kystdoggnål NT D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Squamarina cartilaginea bruskkalkskjell VU D1 B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Squamarina degelii dvergkalkskjell EN D1 B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Squamarina gypsacea romjulskalkskjell CR D1 B Ukj Kjent Lav
Squamarina lentigera CR D1 B PåH Kjent Lav
Squamarina magnussonii knauskalkskjell EN D1 B Ukj Kjent Kjent Lav
Squamarina pachylepidea EN D1 B PåH Kjent Lav
Strangospora ochrophora VU D1 S K Ko PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Thelopsis flaveola gul stuvlav EN D1 Kl PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Thelopsis rubella rød stuvlav VU C1; D1 PåH Kl Kjent Kjent Kjent Lav
Thelotrema macrosporum storsporet rurlav EN D1 S PåH Kjent Kjent Lav
Thelotrema petractoides stjernerurlav EN D1 S PåH Kjent Kjent Lav
Thelotrema suecicum hasselrurlav NT D1 Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Toninia candida krittkalklav VU D1 B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Toninia cinereovirens skjoldkalklav CR D1 B MF PåH Kjent Lav
Toninia nordlandica nordlandskalklav VU D1 B PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Toninia opuntioides tungekalklav EN D1 B PåH Kjent Lav
Toninia pennina blankkalklav CR D1 B PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Toninia philippea okerkalklav CR D1 B Ukj Kjent Lav
Toninia physaroides blærekalklav EN D1 B PåH Kjent Lav
Toninia ruginosa bøverkalklav CR D1 B PåH Kjent Lav
Toninia sculpturata gulkalklav CR D1 B PåH Kjent Lav
Toninia taurica praktkalklav CR D1 B Ukj Kjent Lav
Toninia tristis steppekalklav EN D1 B PåH Kjent Kjent Lav
Usnea cornuta hornstry NT D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Usnea flammea ringstry NT D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Usnea florida blomsterstry VU A2ac+3c+4c; C1; D1 S PåH Fo Kl Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Usnea fragilescens kyststry VU D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Usnea glabrata dvergstry CR D1 S Ko PåH Kl Kjent Lav
Usnea longissima huldrestry EN A2ac+3c+4c S PåH Fo Kl Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Neste