Søk Rødliste Med rammer

Nebbmunner

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

171

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Anoscopus histrionicus RE Ky PåH Nebbmunner
Anoscopus limicola VU B2a((i))b(iii) F PåH Kjent Nebbmunner
Aphalara maculipennis DD Ky K PåH Antatt Nebbmunner
Aphrophora corticea VU B2a((i))b(iii) Ky S PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Aphrophora salicina seljeskumsikade DD PåH Antatt Kjent Nebbmunner
Bathysmatophorus reuteri DD S K PåH Antatt Nebbmunner
Boreotettix bidentatus DD V K PåH Nebbmunner
Cacopsylla affinis VU B2a((i))b(iii) Ky S PåH Kjent Nebbmunner
Cacopsylla parvipennis DD Ky PåH Antatt Nebbmunner
Cacopsylla rhamnicola geitvedblomstsuger VU B2a((i))b(iii) Ky S PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Cacopsylla visci mistelteinsuger NT D2 Ky S MF PåH Kjent Nebbmunner
Cacopsylla zetterstedti rødbrun tindvedsuger NT B2b(iii); D2 Ky Fl PåH Kjent Nebbmunner
Chloriona unicolor VU B2a(ii)b(iii) F Ky PåH Kjent Nebbmunner
Cicadetta montana sangsikade VU B1a((i))b(iv)+2a((i))b(iv) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Cixidia confinis VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Cixidia lapponica VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Conosanus obsoletus NT B2b(iii) V PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Craspedolepta campestrella markmalurtsuger NT B2b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Craspedolepta malachitica absintsuger NT B2b(iii) Ky Ko PåH Antatt Kjent Nebbmunner
Delphacodes venosus DD V PåH Antatt Nebbmunner
Dikraneura aridella NT B2b(iii) S Ko PåH Antatt Kjent Nebbmunner
Edwardsiana plebeja DD S FA PåH Kjent Nebbmunner
Edwardsiana staminata DD S PåH Kjent Nebbmunner
Erotettix cyane DD L PåH Antatt Nebbmunner
Erzaleus metrius DD V PåH Kjent Nebbmunner
Eupterycyba jucunda NT B2b(iii) Fl S PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Eupteryx tenella VU B2a((i))b(iii) K PåH Kjent Nebbmunner
Eurhadina kirschbaumi DD S PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Eurhadina ribauti DD S PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Eurysa lineata VU B2a((i))b(iii) B PåH Kjent Nebbmunner
Eurysula lurida NT D2 K PåH Antatt Nebbmunner
Fagocyba carri DD S PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Forcipata palustris EN B2a(i,ii)b(iii) V PåH Kjent Nebbmunner
Gravesteiniella boldi EN B2a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Nebbmunner
Idiocerus herrichii VU B2a((i))b(ii) S PåH Antatt Nebbmunner
Kelisia monoceros VU B2a((i))b(iii) B K PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Kelisia sabulicola VU B2a((i))b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Kosswigianella exigua NT B2b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Kybos virgator DD V K PåH Antatt Nebbmunner
Ledra aurita øresikade NT B2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Limotettix atricapillus VU B2a((i))b(iii) V PåH Kjent Nebbmunner
Macropsis impura NT B2b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Macropsis megerlei EN B2a(i)b(iii) K PåH Antatt Antatt Nebbmunner
Macrosteles lividus DD F PåH Kjent Nebbmunner
Macrosteles sordidipennis VU B2a((i))b(iii) F PåH Kjent Nebbmunner
Micantulina micantula DD K PåH Antatt Antatt Nebbmunner
Neophilaenus campestris EN B2a(i,ii)b(iii) Ky PåH Kjent Nebbmunner
Ommatidiotus dissimilis DD V PåH Kjent Nebbmunner
Oncopsis appendiculata VU D2 S PåH Kjent Nebbmunner
Perotettix orientalis VU B2a((i))b(ii) S PåH Kjent Nebbmunner
Planaphrodes nigrita DD S PåH Kjent Nebbmunner
Platymetopius guttatus VU B2a((i))b(ii) S PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Platymetopius undatus VU B2a((i))b(iii) S K PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Psammotettix cephalotes DD K PåH Kjent Nebbmunner
Psammotettix lapponicus DD K PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Psammotettix pallidinervis NT D2 Ky S K Ko PåH Kjent Nebbmunner
Psammotettix putoni VU B2a((i))b(iii) F PåH Fo Kjent Nebbmunner
Psammotettix sabulicola NT B2b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Psyllopsis discrepans liten askegallesuger DD S PåH Antatt Nebbmunner
Ribautiana scalaris DD S PåH Antatt Antatt Nebbmunner
Ribautiana tenerrima DD S K PåH Antatt Nebbmunner
Ribautodelphax vinealis NT B1b(iii)+2b(iii) B PåH Kjent Nebbmunner
Rosenus laciniatus NT D2 A Kl Kjent Nebbmunner
Stenocranus major NT D2 F V MF PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Stroggylocephalus agrestis DD F V PåH Antatt Kjent Nebbmunner
Trioza munda rødknappsuger VU B2a((i))b(iii) K PåH Antatt Antatt Nebbmunner
Trioza tatrensis svævesuger VU B2a((i))b(iii) K PåH Kjent Nebbmunner
Unkanodes excisa NT B2b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Nebbmunner
Wagneriala minima VU B2a((i))b(iii) K PåH Kjent Antatt Nebbmunner
Zygina angusta EN B2a(i)b(iii) S K PåH Kjent Nebbmunner
Zygina rosincola DD K PåH Kjent Nebbmunner