Søk Rødliste Med rammer

DDClathrina jorunnae

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Clathrina jorunnae
DD
Svamper, koralldyr
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra typelokalitet i Skarnsundet, Trondheimsfjorden. Annen informasjon om arten foreligger ikke. Kategori DD velges ut fra IUCNs regel om typelokalitet og manglende kunnskap.  

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Naturtyper

  • Marine systemer  > Fast bunn
    • eufotisk bunn
    • afotisk bunn

Referanser

  • Rapp, HT. 2006. Calcareous sponges of the genera Clathrina and Guancha (Calcinea, Calcarea, Porifera) of Norway (north-east Atlantic) with the description of five new species. Zoological Journal of the Linnean Society. 147: 331-365