Søk Rødliste Med rammer

DDGlaciarcula spitzbergensis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Glaciarcula spitzbergensis
DD
Armfotinger, pigghuder, kappedyr
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Kriteriedokumentasjon

En nordlig art med et par funn fra norskekysten mellom Øst-Finnmark og Trondheimsfjorden; dyp 70 til 700 m..