Søk Rødliste Med rammer

VUGymnadenia conopsea densiflora

praktbrudespore

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Gymnadenia conopsea densiflora
VU
Karplanter (Norge)
D2
VU

Artsinformasjon

10

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

CITES II

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Praktbrudespore (Gymnadenia conopsea subsp. densiflora) vurderes meget foreløpig som sårbar (VU). Rasen er nylig påvist i Norge av H.Æ. Pedersen under hans revisjon av herbariemateriale i 2005-2006 for Flora Nordica. Den er kjent med to forekomster foreløpig, fra Op Etnedal: Tonsåsen i 1863, og SF Selje: Ervik i 1937. Status i dag er ukjent. Ut fra varsomhetshensyn inkluderes den på rødlista med den høyeste generelle kategorien for en svært sjelden plante uten påvisbar, konkret trussel, dvs. som sårbar (VU). Arten brudespore er blitt samlet så mye at det er svært lite sannsynlig at rasen praktbrudespore er særlig mye hyppigere enn allerede kjent.

Bjerke & Strann (2009) har publisert funn fra Nord-Norge. Materialet er ikke forelagt Flora Nordica-eksperten på orkideer, Henrik Ærenlund Pedersen, og det stemmer ikke morfologisk med de beleggene Pedersen har godkjent som praktbrudespore fra Sør-Norge. I hovedtrekkene likner det på frodige engbrudesporer slik disse også finnes i kalkrike skoger og enger sørpå. Angivelsene fra Nord-Norge godtas foreløpig ikke.

Referanser

  • Bjerke, J.W. & Strann, K.-B. 2009. Orkideen tettbrudespore Gymnadenia densiflora i Nord-Norge. Blyttia 67: 126-133