Søk Rødliste Med rammer

DDHaliclona tromsoica

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Haliclona tromsoica
DD
Svamper, koralldyr
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra Troms. Den har forøvrig en nordlig utbredelse. Kategori DD velges på grunn av lite kunnskap om arten.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Tendal, OS, Brattegard, T, Rapp, HT. 2001. Phylum Porifera. In: Brattegard and Holthe (eds). Distribution of marine benthic macroorganisms in Norway. A tabulated catalogue. Preliminary edition. Research Report for DN 2001-3.