Søk Rødliste Med rammer

DDHetrostigma reptans

krypsekkdyr

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Hetrostigma reptans
DD
Armfotinger, pigghuder, kappedyr
NE

Artsinformasjon

> 50 %

> 50 %

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er beskrevet i 1963 med Raunefjorden nær Bergen som typelokalitet, 4 m dyp i ren grus (Sarsia 13: 51-57). Det er bare gjort dette ene funnet. Eksemplarer hadde larver i rugeposen.