Søk Rødliste Med rammer

REHylaeus pictipes

veggmaskebie

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Hylaeus pictipes
RE
Veps
LC

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Kriteriedokumentasjon

Arten lever fortrinnsvis i gamle ubehandlede tømmervegger der den utnytter utgnagshull fra andre insekter. Ikke gjenfunnet i nyrere tid og dramatisk tilbakegang også i Sverige indikerer at arten har forsvunnet fra Norge.

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Endret bygningstruktur (mangel på høyløer, staller, jordkjellere, rest mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)