Søk Rødliste Med rammer

NAImpatiens parviflora

mongolspringfrø

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Impatiens parviflora
NA
Karplanter (Norge)
NA
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i NorgeInnført eller antatt innført etter 1800 (NA)