Søk Rødliste Med rammer

NTPammene luedersiana

blokkebærsolvikler blokkebærsolviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Pammene luedersiana
NT
Sommerfugler
B1b(iii)+2b(iii)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på blokkebær. Biotopen er myr eller fuktig skog der planten vokser. Arten er kjent fra fire lokaliteter på den sydlige delen av Østlandet. Trusler mot arten er drenering av fuktig skog og myr. Fordi arten finnes på den sydlige delen av Østlandet der påvirkningspresset forsatt er sterkt, regner vi med at redusering av habitatet fortsatt finner sted. Dette på tross av drenering av myr nå skjer i mindre grad enn før. Vi setter mørketallet til 10. Arten får kategori NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • Våtmarkssystemer
  • Natur-våtmark
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • lyng, lianer og småbusker

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae