Søk Rødliste Med rammer

DDStelletta grubii

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Stelletta grubii
DD
Svamper, koralldyr
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Kriteriedokumentasjon

Arten har en sørlig utbredelse og er kun registrert ved en enkelt lokalitet i Bergensregionen.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Naturtyper

  • Marine systemer  > Fast bunn
    • afotisk bunn

Referanser

  • Burton, M. 1930. Norwegian sponges from the Norman Collection. Proceedings of the Zoological Society of London. 487-456