Søk Rødliste Med rammer

DDStenocyathus vermiformis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Stenocyathus vermiformis
DD
Svamper, koralldyr
NE

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun registrert en gang utenfor kysten av midt-Norge. Det er usikkert om den er reelt sjelden, eller kun oversett i tidligere undersøkelser. Kategori DD velges på grunn av svært lite informasjon om arten i norske farvann.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Naturtyper

  • Marine systemer  > Løs bunn
    • afotisk bunn

Referanser

  • Freiwald, A & Mortensen, PB. 2000. The first record of the deep-water coral Stenocyathus vermiformis (Pourtalès, 1868) (Scleractinia, Guyniidae) from Norwegian waters. Sarsia. 85: 275-276