Søk Rødliste Med rammer

DDStyela atlantica

hesteskosekkdyr

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Styela atlantica
DD
Armfotinger, pigghuder, kappedyr
LC

Artsinformasjon

> 50 %

25 - 50 %

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Kriteriedokumentasjon

I Norge er arten kjent fra Hjeltefjorden og Brattholmen ved Bergen på død korall og svamp; i Kosterfjorden på brachiopoder, stein og annet fast underlag og ved Säcken på koraller. Dyp 100 til 750 m.