Søk Rødliste Med rammer

DDStyela theeli

hardangersekkdyr

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Styela theeli
DD
Armfotinger, pigghuder, kappedyr
LC

Artsinformasjon

> 50 %

> 50 %

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Kriteriedokumentasjon

Typelokaliteten er Samlafjorden (del av Hardangerfjorden) på 660 m dyp. Senere funnet dels i Hjeltefjorden ved Bergen, dels i Kosterfjorden, Bohuslän på omkring 100 m dyp. Festet til stein eller andre sekkdyr.