Søk Rødliste Med rammer

Aphodius

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

15

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Aphodius coenosus sandgjødselbille RE K PåH Biller
Aphodius contaminatus frynsegjødselbille NT B1a(i)+2a(i); D2 K PåH Kjent Biller
Aphodius erraticus glattgjødselbille EN B2a(i)b(iii) K PåH Kjent Biller
Aphodius granarius jordgjødselbille CR B1a(i)b(i,ii,iii)+2a(i)b(i,ii,iii) K PåH Antatt Biller
Aphodius ictericus gulgjødselbille VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Biller
Aphodius luridus broket gjødselbille RE K PåH Biller
Aphodius merdarius sømgjødselbille CR B1a(i)b(i,ii,iii)+2a(i)b(i,ii,iii) S K Fo PåH Kjent Biller
Aphodius niger sumpgjødselbille VU B2a((i))b(iii) Fl K PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Biller
Aphodius paykulli høstgjødselbille VU B2a(ii)b(iii) S K PåH Kjent Kjent Biller
Aphodius plagiatus muddergjødselbille VU B2a((i))b(iii) Ky K PåH Kjent Kjent Biller
Aphodius porcus snyltegjødselbille VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) K PåH Antatt Kjent Biller
Aphodius sordidus enggjødselbille EN B2a(i)b(i,ii,iii) K PåH Kjent Kjent Biller
Aphodius sphacelatus randgjødselbille NT B2a((i))b(iii) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Biller
Aphodius sticticus markgjødselbille VU B2a((i))b(iii) S K PåH Kjent Kjent Biller
Aphodius subterraneus furegjødselbille RE K PåH Biller