Søk Rødliste Med rammer

Coreidae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

4

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Coriomeris denticulatus tornkanttege VU D2 Ky K PåH Kjent Kjent Nebbmunner
Nemocoris fallenii sandkanttege EN B2a(i)b(iii) B PåH Kjent Antatt Nebbmunner
Spathocera dalmanii heikanttege VU B2a((i))b(i,ii,iii) K PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Nebbmunner
Ulmicola spinipes engkanttege NT B2a((i))b(ii,iii) B K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Nebbmunner