Søk Rødliste Med rammer

Leptoceridae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

9

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Ceraclea excisa VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Ceraclea perplexa VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Leptocerus tineiformis EN B2a(i,ii)b(iii) L PåH Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Oecetis furva NT B2a(i) L Ukj Antatt Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Oecetis notata NT B1b(v)+2b(v) L Ukj Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Setodes argentipunctellus NT B2a(i) L Ukj Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Triaenodes detruncatus VU D2 L Fo Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Triaenodes reuteri VU D2 L Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Triaenodes unanimis NT B2a(i) L Ukj Kjent Kjent Kjent Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer